Лабораторні дослідження

Забір на аналіз проводиться з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 12:00

Додатково оплачується забір 35 грн

 

Однією з найважливіших складових у діагностиці багатьох захворювань є лабораторні дослідження. Дослідження будь-яких біологічних рідин (кров, сеча, слина й інші) дає уявлення про склад внутрішнього середовища організму та його зміни у зв’язку з патологічними станами й хворобами. Лабораторні дослідження дають можливість обкреслити круг діагностичного пошуку, встановити стадію захворювання і провести динамічний моніторинг ефективності терапевтичних дій.

Потреба у проведенні аналізів визначається лікарем з урахуванням наявного захворювання чи стану пацієнта.

Строге дотримання пацієнтами правил підготовки до лабораторних досліджень дуже важливе для отримання точних результатів.

Усі аналізи проводяться на голодний шлунок.

Весь перелік та вартість досліджень, що проводяться у нас можна дізнатись за телефоном

Категорія:

Опис

Тиреотропний гормон(ТТГ) 165 грн
Вітамін D(25-гідроксикальциферол) 410 грн
Загальний аналіз сечі 120 грн
Загальний розгорнутий аналіз крові(35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові) 240 грн
Глюкоза у венозній крові натще 125 грн
Тироксин вільний(Т4) 175 грн
Глікований гемоглобін(HbA1c) 210 грн
Аланінамінотрансфераза(АЛТ) 95 грн
Аспартатамінотрансфераза(АСТ) 95 грн
Індекс HOMA(глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5) 285 грн
С-реактивний білок(СРБ - кількісн.) 105 грн
Білірубін загальний 95 грн
Трийодтиронін вільний(Т3 вільн.) 165 грн
Сечова кислота 95 грн
Естрадіол(Е2) 190 грн
Загальний холестерин 95 грн
Фолікулостимулюючий гормон(ФСГ) 195 грн
Креатинін 95 грн
Феритин 235 грн